ủng chống axit

 

Tên sản phẩm ủng chống axit
Mã sản phẩm
Giỏ hàng

Ủng chống axit

Dùng trang bị cho công nhân làm việc trong các môi trường như xi mạ, sơn ... thường xuyên tiếp xúc với hóa chất

Liên hệ trực tiếp ĐT : 0907 80 40 60 

                         Email : lananhipt@gmail.com