Băng Tải Lưới Teflon

 

Tên sản phẩm Băng Tải Lưới Teflon
Mã sản phẩm Teflon 1x4x4
Giỏ hàng

High Temperature PTFE Conveyor Belt teflon mesh screen

_01.jpg

Item No

material

grid size

thickness

g/m2

temperature

Max width

Strip strength

6001

Glass fiber

1x1mm

0.5mm

370g/m²

-70-260℃

4000mm

310/290N/cm

6002

Glass fiber

2x2mm

0.7mm

450g/m²

-70-260℃

4000mm

350/310N/cm

6004

Glass fiber

4x4mm

1.0mm

400g/m²

-70-260℃

4000mm

390/320N/cm

6004B

Glass fiber

4x4mm

1.0mm

450g/m²

-70-260℃

4000mm

390/320N/cm

6007

Glass fiber + kevlar

4x4mm

1.2mm

600g/m²

-70-260℃

4000mm

895/370N/cm

6008

Glass fiber

4x4mm

1.0mm

585g/m²

-70-260℃

4000mm

395/370N/cm

6008B

Glass fiber

4x4mm

1.0mm

585g/m²

-70-260℃

4000mm

395/370N/cm

6013

Glass fiber

10x10mm

1.2mm

450g/m²

-70-260℃

4000mm

360/300N/cm

6015

Glass fiber

0.5x1mm

0.5mm

420g/m²

-70-260℃

4000mm

310/290N/cm

6025

Glass fiber

2*2.5mm

0.9mm

600g/m²

-70-260℃

3000mm

390/320N/cm